Praktické modelové situácie a ich riešenia z pohľadu etikety - časopis Báječná žena

18.01.2022

Pre časopis Báječná žena som opísal niekoľko zdvorilých riešení v bežných životných situáciách.

časopis Báječná žena
časopis Báječná žena