O novom Kráľovi pre magazín Forbes

15.09.2022


Tamara Peterková

"Rád hovorím, že som vždy dúfal, že kráľovná bude nesmrteľná. Veľa sa hovorilo o tom, že už je v pokročilom veku a že to príde. No aj tak to prišlo odrazu a zaskočilo nás to," hovorí pre Forbes.sk kráľovský komentátor Jakub Abrahám. Ako sa novej úlohy zhostí jej syn a následník Karol III. a je to naozaj tak, že by do 73 rokov iba čakal, kým príde na rad?

Veľká Británia zďaleka nie je jediná európska krajina, ktorá je dodnes monarchiou. Napriek tomu má britská kráľovská rodina vo svete najviac pozornosti a aj kráľovná Alžbeta II. býva často označovaná ako "kráľovná všetkých". Prečo?

Je to tak. Keď sa povie "kráľovná", väčšina ľudí si predstaví práve Alžbetu II. Je na to viac dôvodov. Vládla naozaj dlho a mala neuveriteľne silnú osobnosť. Po celý jej život médiá sledovali každý jej krok. Väčšina ľudí si iného britského panovníka nepamätá.

Navyše, Veľká Británia má tisícročnú, kontinuálnu tradíciu monarchie. S protokolom, ceremoniálmi a všetkým tým rozprávkovým, tajomným a majestátnym, čo si pod kráľovstvom predstavujeme. To, že Briti sú konzervatívny národ, má pôvod aj v ich monarchistickej histórii.

Ale za to, že práve britská kráľovská rodina je ľuďom v Európe najbližšia, môže nepochybne aj jazyk. Angličtinu ovláda nepomerne viac ľudí ako holandčinu, švédčinu či dánčinu.

Najlepšie pripravený

Špekulovalo sa, že nový kráľ Karol III. je u časti Britov taký neobľúbený, že by ho koruna mohla nakoniec "preskočiť" a kráľom by sa stal jeho starší syn William. Je vôbec možné prvého následníka britského trónu takto obísť bez toho, aby sám abdikoval?

Nemyslím si, že by bol kráľ Karol III. nepopulárny u veľkej časti Britov. Áno, v 90. rokoch, keď sa v médiách riešili jeho manželské problémy s princeznou Dianou, bola jeho popularita najnižšia. Bolo to veľmi ťažké obdobie pre celú kráľovskú rodinu. Ale k tomu by som sa nerád vracal. Stabilitu monarchie určuje aj jasne daná nástupnícka línia.

Takže si myslíte, že jeho ľud mu už odpustil?

Áno, podľa Britov, s ktorými som v poslednom čase hovoril, jeho popularita rapídne rastie už od prelomu milénia. Veľmi sympatická je jeho angažovanosť v charite a environmentálnych témach. Vojvodstvo Cornwall, ktoré doteraz patrilo pod jeho agendu, prakticky celé vybudoval.

Ľudia postupne zmenili názor aj na jeho vzťah s kráľovnou Camillou, ktorý sa dnes javí ako súdržné manželstvo plné lásky a vzájomného pochopenia.

Je jasné, že má aj neprajníkov, ale nie je to tak, že by bol Karol III. skutočne neobľúbený. Špekulácie o tom, že by mal korunu prenechať princovi Williamovi, boli skôr bulvárne. Musíme si uvedomiť, že koruna Charlesovi právoplatne patrí. Je dokonca najdlhšie čakajúcim v histórii, čo môžeme interpretovať aj tak, že je najlepšie pripraveným kráľom, akého kedy Británia mala.

Charles III. alebo Karol III.?

A keď sa na to pozrieme z právneho hľadiska, bolo by takéto vynechanie následníka vôbec možné?

Kráľ by musel abdikovať. Podobne ako strýko kráľovnej Alžbety II. Eduard VIII., neslávne známy ako nekorunovaný kráľ. Po necelom roku sa rozhodol abdikovať a tým posunul následnícku líniu na svojho brata Alberta, teda Juraja VI., otca kráľovnej Alžbety II. Ale bez dobrovoľnej abdikácie kráľa sa koruna posunúť nedá. A nemyslím si, že kráľ Karol III. by mal podobné kroky v pláne.

Prakticky bezprostredne po smrti kráľovnej Alžbety II. sa u nás začalo špekulovať, či by sa nový britský panovník mal v slovenských médiách volať Charles III. alebo Karol III. Sú na to aj iné ako jazykovedné pravidlá?

Jazykovedný ústav nám dáva na výber. Ja mám s označením "Karol III." problém.

Prečo?

Celý život, 73 rokov, ho poznáme ako princa Charlesa, princa z Walesu. Ako kráľ sa rozhodol si meno nezmeniť, takže ani u nás by sa meniť nemalo.

Zároveň si myslím, že je veľmi dobre, že si Charles svoje meno nechal. Napriek tomu, že jeho dvaja predchodcovia nie sú historicky veľmi obľúbení - jeden bol sťatý, druhý opradený kontroverziami.

Je pravda, že doteraz platil úzus, že mená cudzokrajných panovníkov sa prekladali do slovenčiny a bolo to úplne v poriadku. Lebo Juraja VI. sme nepoznali ako princa Alberta. V tom čase sa u nás o britskej kráľovskej rodine takmer vôbec nehovorilo. A pred nástupom Alžbety II. sa o nej tiež nehovorilo ako o princeznej Elisabeth. Takže nebolo zvláštne ich mená poslovenčiť.

Ale dnes je to inak. No vyzerá to tak, že z Charlesa je kráľ Karol III. a ja si na to budem musieť zvyknúť.

Čo robí princ z Walesu?

Kritici tiež hovoria, že Charles nastupuje na trón v čase, keď si už väčšina ľudí užíva dôchodok. Je to naozaj tak, že by prvý následník trónu až do smrti svojho predchodcu nepracoval?

Panovník nepozná dôchodok. Videli sme to aj v prípade kráľovnej Alžbety II. Nikdy nešla do dôchodku a svoje pracovné povinnosti si plnila do posledného dňa. Ja nepochybujem o tom, že nový kráľ to bude mať rovnako.

Áno, je pravda, že na trón nastupuje najstarší kráľ v histórii, no je vo výbornej fyzickej aj mentálnej kondícii. Napokon, obaja jeho rodičia sa dožili úctyhodne vysokého veku. Na kraľovanie sa pripravoval celý život, takže v tom nevidím problém. Môže pokojne vládnuť ešte viac ako 20 rokov.

Jakub Abrahám

  • Je koučom spoločenskej etikety, pánskej módy a protokolu.
  • Ako rojalista a kráľovský komentátor sleduje všetky európske kráľovské rodiny, no najbližšie má práve k tej britskej.
  • Formou MasterClass sa vzdelával u Granta Harrolda (bývalého komorníka vtedajšieho princa Charlesa) a tiež u odborníčky na britskú monarchiu Tracy Borman.

Aké má teda následník trónu povinnosti?

Charles respektíve kráľ Karol III. bol najdlhšie nositeľom následníckeho titulu "princ z Walesu", ktorý teraz získal jeho syn William. V mnohých prípadoch môže panovníka zastupovať - tak ako to donedávna robil vtedajší princ Charles pri svojej mame. V posledných rokoch ju zastupoval naozaj veľa, napríklad aj pri zahájení schôdze parlamentu alebo na významných zahraničných cestách.

Okrem toho netreba zabúdať na jeho agendu vo vojvodstve Cornwall, kde zamestnával tisícky ľudí. Navyše, napriek vyššiemu veku stále pravidelne cestuje po celom svete (v súvislosti so svojou funkciou, pozn. ed.) . Spolu s princeznou Annou, jeho sestrou, sú najviac pracujúcimi členmi britskej kráľovskej rodiny.

Určite nesedel s vyloženými nohami a nemädlil si ruky na to, keď pôjde na trón. Máloktorý následník sa na svoje vládnutie úprimne teší, pretože to v prvom rade znamená smrť jeho rodiča. Tak funguje monarchia.

Podporoval aj menších podnikateľov

Čo znamená, že nepriamo zamestnával tisícky ľudí?

Cornwallské vojvodstvo, ktoré patrí pod agendu princa z Walesu, budoval vtedajší princ Charles prakticky od nuly - celú infraštruktúru, školy, ubytovanie... Celé to územie je dnes vďaka nemu oveľa modernejšie. A on aktívne dohliadal na mnohé procesy. Dokonca aj v jednej z kníh o Charlesovi nájdeme, že miestni ho oslovovali aj "boss". S humorom, samozrejme.

Ako princ z Walesu pomáhal napríklad aj menším podnikateľom, ktorým ponúkal príležitosti, ale aj prestíž v podobe jeho pečate. Kráľovská pečať na výrobkoch je vo Veľkej Británii veľmi vážená. Robil to od srdca a na jeho snahu teraz nadviaže princ William.

Čo si kráľ môže dovoliť povedať?

Kráľ Karol III. bol ako princ známy aj tým, že sa angažoval v environmentálnych otázkach. Je možné, aby v takejto rétorike pokračoval aj ako kráľ?

Určite nie. Preňho teraz nastáva nová životná etapa, v ktorej bude musieť pokračovať v rétorike svojej matky. Kráľ musí byť apolitický, pretože je kráľom všetkých. Môže niektoré veci podotknúť, ale nemá moc ich zmeniť.

A či chceme, alebo nie, environmentálne otázky sú do veľkej miery spolitizované. Už ako princ z Walesu bol občas kritizovaný za to, že príliš otvorene prezentuje svoje názory.

Ale nemyslím si, že bude v týchto otázkach úplne ticho. Skôr ich elegantne zakomponuje do svojich príhovorov pri príležitostiach, pri ktorých to bude vhodné. Podobne to robila aj kráľovná Alžbeta II.

Už sme načrtli, že kráľ Karol III. v mladosti bojoval s niektorými zásadami a pravidlami kráľovskej rodiny. Môžeme očakávať, že sa ich ako kráľ bude snažiť liberalizovať?

S každým novým panovníkom prichádza "nový vietor", pretože je mladší ako jeho predchodca. Myslím si, že modernizáciu pravidiel očakávať môžeme. Už keď prvý raz ako kráľ prišiel do Buckinghamského paláca, vystúpil pred jeho bránami zo štátnej limuzíny, prišiel a naozaj dlho sa zvítaval a rozprával so svojím ľudom. Pred 70 rokmi by sa niečo takého určite nestalo. Je to veľký krok bližšie k ľuďom.

Kráľ veľmi dobre vie, v ktorom roku žijeme. Bude stáť na križovatke, tak ako jeho matka, keď nastúpila na trón. Na jednej strane zmodernizovať monarchiu, na druhej strane zachovať to tradičné, čo k nej patrí.

Pripravený do posledného detailu

Tradícia hovorí, že vo Veľkej Británii sa panovník pochováva až 10 dní po smrti. Prečo?

Je to najmä preto, aby sa s ním stihol rozlúčiť ľud vo všetkých jeho územiach. Jeho telo v tom čase putuje. Ale významnú rolu tu zohrávajú aj prípravy na pohreb. Monarchia nikdy nič nenecháva na náhodu. Pohreb panovníka je niekoľkokrát nacvičený. Pohreb kráľovnej Alžbety II. nacvičovali od šesťdesiatych rokov a jeho scenár neustále upravovali.

Ľudia, ktorí bývajú v blízkosti Westminsterského opátstva, často spomínajú, že vždy, keď počuli konské záprahy, vedeli, že sa nacvičuje pohreb kráľovnej.

Mohla aj sama kráľovná zasahovať do scenára svojho pohrebu?

Určite áno. Ale v čase nácvikov bola vždy na niektorom zo svojich vidieckych sídiel. Pozerať sa na vlastný pohreb by, pochopiteľne, nebolo nič príjemné. Napriek tomu o všetkom vedela a všetko schválila. Vrátane detailov ako sú vence, ktoré má teraz na truhle. Vo finále dátum a organizáciu pohrebu riadi nový panovník. Ale nepochybujem o tom, že priania kráľovnej Alžbety II. budú do poslednej bodky splnené.

Alžbeta Veľká

Ako si história bude pamätať kráľovnú Alžbetu II.?

Rád hovorím, že som vždy dúfal, že kráľovná Alžbeta bude nesmrteľná. Veľa sa hovorilo o tom, že už je v pokročilom veku a že to príde. No aj tak to prišlo odrazu a zaskočilo nás to. Hovorím v množnom čísle, pretože určite nie som jediný. Jej smrťou sa vo Veľkej Británii skončila éra kráľovien a znovu prichádza éra kráľov.

Už dnes, pár dní po jej smrti, sa o nej hovorí ako o Alžbete Veľkej, jednej z najvýznamnejších panovníčok všetkých čias. Tá, ktorá v povinnostiach nikdy nesklamala. Tá, ktorá tu vždy bola v dobrom aj zlom, tá ktorá kráčala rozvážne, tempom najpomalšieho človeka na svete, aby sa nikto necítil pomalší ako ona. Už teraz vychádzajú pekné odkazy ako: "Svoju službu ste splnili. Thank You, ma´am."